“För att jag jag är en av alla patienter som blivit frisk med hjälp av Mando och deras behandling efter att annan behandling inte fungerat”

 In Namninsamling

Från namninsamling med över 4300 underskrifter och 1700 kommentarer och berättelser i protest mot Region Stockholms omställningsplan.
Planen innebär försämrad ätstörningsvård i hela Sverige, stora risker för patientsäkerheten, längre köer samt minskad valfrihet för patienterna.

Läs fler berättelser här >

Contact Us