2021 års rapport från våra Egenerfarna

 In 2022, Nyheter

Mandometerklinikernas Egenerfarna (Medarbetare med brukarerfarenhet) finns tillgängliga för alla våra patienter. Även närstående kan boka samtal med en egenerfaren via patientens ansvarige behandlare.
Läs Rapport 2021, Egenerfarna >

Contact Us