EU-projektet SPLENDID

 In 2014, Nyheter

Vi är stolta över att delta i EU-projektet SPLENDID. Målet med SPLENDID är att kunna hjälpa och förhindra uppkomsten av fetma och ätstörningar bland ungdomar och unga vuxna, genom att erbjuda personlig service och guida dem till en sundare livsstil.
Det första nyhetsbrevet från SPLENDID är nu ute och finns att läsa här >
För mer information om projektet besök gärna SPLENDID´s hemsida >

Contact Us