EU-projektet SPLENDID

Vi är stolta över att delta i EU-projektet SPLENDID. Målet med SPLENDID är att kunna hjälpa och förhindra uppkomsten av fetma och ätstörningar bland ungdomar och unga vuxna, genom att erbjuda [...]

“Eat smart”

“Det fungerar” CBS New York visade ett inslag om Mandometer® och Dan Carrera som går i Mandoleanbehandling. “‘Eating Smart’ With High-Tech Utensils” >