Jennie Sjöberg, verksamhetschef på Mandometer i Alingsås, föreläser i november om ätstörningar

 In 2015, Nyheter

För träningsinstruktörer och kostrådgivare på SAFE Education
Göteborg den 13 november
Stockholm den 19 november
Läs mer på safe-education.se >

Contact Us