Mando: evidens

 In 2023, Nyheter

Åsikten att Mandometerbehandling ”saknar evidens” sprids. Här är fakta.

Alla vill bidra till att behandlingen av ätstörningar förbättras. Ledaren i the Lancet skrev nyligen att det behövs ”framsteg och innovation omgående” [1].
För 27 år sedan föreslog Mando hur man kan göra. Mando har sen dess följt läroboken för hur man utvecklar behandlingar, det går till på ungefär samma sätt för alla sjukdomar.

Så här har Mando gjort:

 1. Ett realistiskt vetenskapligt ramverk för anorexi och ett förslag hur man kan behandla anorexi [2]
 2. Preliminära behandlingsresultat [3]
 3. En kontrollerad klinisk studie säkerställer behandlingens effekt [4]
 4. En multicenter studie visar att effekten kan upprepas i oberoende kliniker [5]
 5. Behandlingsregistret visar att Mandos resultat är bättre än resultaten vid andra kliniker [6]
 6. Regionens kostnader är flerfaldigt högre för den egna verksamheten än för Mando [7]
 7. Mando har sparat 2.5 miljarder kronor åt samhället under den senaste avtalsperioden

Omkring 75% av patienterna blir symtomfria efter i genomsnitt 1 år och ungefär 10% återfaller under 5 års uppföljning. Fler än 2200 patienter har blivit friska.

För 26 år sedan beräknade en nationalekonom att samhället sparar 4 miljoner kronor för varje patient som Mando behandlar [8]. Regionens egen kostnadsbesparing är ungefär hälften [7].

Det finns ingen motsvarande utveckling vid någon annan svensk, eller utländsk, universitetsklinik.

Resultaten är publicerade i medicinska och vetenskapliga tidskrifter, efter oberoende expertgranskning. Evidensen för Mandometerbehandling är alltså stark. De rykten om motsatsen som sprids är just rykten, utan grund.

 1. The Lancet. Eating disorders: innovation and progress urgently needed. Lancet Lond Engl. 2020;395:840.
 2. Bergh C, Södersten P. Anorexia nervosa, self-starvation and the reward of stress. Nat Med. 1996;2:21–2.
 3. Bergh C, Eklund S, Eriksson M, et al. A new treatment of anorexia nervosa. Lancet Lond Engl. 1996;348:611–2.
 4. Bergh C, Brodin U, Lindberg G, et al. Randomized controlled trial of a treatment for anorexia and bulimia nervosa. Proc Natl Acad Sci U S A. 2002;99:9486–91.
 5. Bergh C, Callmar M, Danemar S, et al. Effective treatment of eating disorders: Results at multiple sites. Behav Neurosci. 2013;127:878–89.
 6. Södersten P, Brodin U, Sjöberg J, et al. Treatment outcomes for eating disorders in Sweden: data from the national quality registry. BMJ Open. 2019;9:e024179.
 7. Södersten P, Brodin U, Bergh C. Economic Evaluation of State Control, Low Price, and Research-Based Policy for Eating Disorders Treatment in Sweden. 2023;2023.05.30.23290679. https://doi.org/10.1101/2023.05.30.23290679.
 8. Assarsson B. Docentens kamp för sin sjuka dotter. Expressen. 1997. https://mando.se/wp-content/uploads/Expressen_970425.pdf (accessed 11 September 2023).
Contact Us