Patienters och närståendes delaktighet i Mandometerbehandling

 In 2019, Nyheter

Mandometerklinikens personal uppmuntrar patienter och närstående att medverka i vården för att öka upplevelsen av säker och patientcentrerad vård.
Utvärdering görs med en årlig anonym enkät.

Se 2019 års resultat >

Contact Us