Från och med 1 januari 2019 har Mandolean AB fått förtroende från SLL (Stockholms Läns Landsting) att bedriva vård för ätstörningar.

 In 2018, Nyheter
Contact Us