Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, belönar Mandos grundare

 In 2018, Nyheter

Vid en ceremoni i Flemingsbergs Science uttryckte ministern sin uppskattning över Cecilia Berghs och Per Söderstens forskning och behandling av patienter med ätstörningar och fäste Kungliga Patriotiska Sällskapets guldmedalj för uppskattad arbetsinsats på pristagarnas kavajer.

Foto: Monica Renstig

Foto: Grace Södersten

Prefekten för Institution för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet, Maria Eriksdotter, var imponerad av att forskningen resulterat i en behandling och att många blivit friska och stolt över att utvecklingen skett vid hennes institution.

Många gratulanter och tre patienter hedrade medaljörerna. Gamla behandlingar kan ersättas, vi står inför ett paradigmskifte i ätstörningsvården.

Läs mer:

”Cecilia Bergh och Per Södersten tilldelas medalj av Kungliga Patriotiska Sällskapet”
 flemingsbergscience.se >

”Mando har gett oss livet tillbaka”
 flemingsbergscience.se >

“Medalj till Cecilia Bergh”
 Entreprenorskapsforum.se >

“Cecilia Bergh och Per Södersten får guldmedalj”
ki.se > 

Contact Us