Mando Group visar digital överviktsbehandling riktad till konsumenter på digitala mässan CeBIT i Hannover 19-24 mars

 In 2017, Nyheter

1486425510-key-cebit-2017

Svenska vårdföretaget Mando Group visar digital överviktsbehandling riktad till konsumenter på digitala mässan CeBIT i Hannover 19-24 mars.

Mando Group, ett svenskt vårdföretag inriktat på forskning och behandling av ätstörningar och övervikt, har blivit inbjudna av EU för att visa sin digitala överviktsbehandling på CeBIT. Den nya behandlingen kombinerar innovativ, evidensbaserad sjukvård med tillgänglighet dygnet runt.

Mandometer, Mando Groups medicinska hjälpmedel som används i alla företagets behandlingar, var kärnan i SPLENDID, ett projekt inom ramen för EUs Framework 7 som framgångsrikt utvecklade algoritmer för att samla in och mäta ätbeteenden hos europeiska skolbarn för att kunna upptäcka riskbeteenden och sätta in förebyggande åtgärder mot barnfetma. SPLENDIDprojektet fick högsta utvärderingspoäng av EU-kommissionen och projektet uppmanades att ge allmänheten möjlighet att ta del av resultaten och metoden för att förbättra sitt ätbeteende som minskar risken för övervikt och fetma.

Mando Group utvecklar just nu en konsumentversion av sin framgångsrika kliniska överviktsbehandling och meddelar att man avser lansera produkten under tredje kvartalet 2017. Paketet som erbjuds konsumenter innehåller en portabel våg och en smartphone-app som gränssnitt för användaren. Appen visar användarens ätmönster jämfört med det ideala mönstret och hjälper till att träna in ett nytt, naturligt, ätbeteende. Mando Groups metod är en lättanvänd beteendeförändring som har visat mycket goda, bestående resultat i klinisk behandling. Återställningen till det naturliga ätmönstret är efter genomgången behandling en bestående beteendeförändring, vilken gör det enkelt att behålla ätbeteendet och därmed vikten.

Doktor Cecilia Bergh, VD och grundare av Mando Group – och avataren Dr. Cecilia i appen – säger:” Efterfrågan på tillgänglighet för sjukvårdstjänster kan inte hanteras av den skattefinansierade sjukvården och digital hälsovård, eller e-hälsa, avviker mer och mer från “traditionell sjukvård” genom lägre kostnader och bättre tillgänglighet. Mando Group är glada över att kunna vara en del av den här utvecklingen, nu när vi tar steget ut från kliniken och erbjuder en konsumentversion av vår effektiva överviktsbehandling.”

Vårt system fungerar på ett annat sätt än andra viktregleringsmetoder”, fortsätter doktor Bergh, “När man försöker gå ner i vikt, blir man uppmanad att äta mindre och träna mer. Men det är fel sätt att närma sig maten: När man äter lite och snabbt, blir man inte mätt – tvärtom känner man sig hungrig hela tiden och överäter – med tillägget att förbränningen sjunker för att kroppen ställer in sig på svält. Och träning gör dig ännu hungrigare, och mer benägen att överäta. Genom att sänka takten för ätandet med hjälp av vår Mandometer, kan vi normalisera matintage UTAN kronisk hunger.”

Göteborgsbaserade apputvecklarna Mobile Storytelling är Mando Groups samarbetspartner i denna produktutveckling. Mobile Storytelling är specialiserade på “gamification”, vilket laddar appen med motiverande och uppmuntrande interaktion med användaren. Användandet av off-linegenererad interaktion är Mando Groups metod för att ersätta de kliniska behandlarna i konsumentversionen av överviktsbehandlingen.

Mando Group och Mobile Storytelling har, som ett resultat av det framgångsrika arbetet med appen, också påbörjat ett utvecklingsarbete med att ta fram en Virtual Reality-applikation för forskningsändamål. Tidigare studier har visat att hunger- och mättnadshormoner återställs genom att bara titta på hur en måltid äts och våra forskare vill nu studera effektiviteten i en VR-applikation och hur dessa resultat kan användas i förebyggande syfte mot övervikt. Mobile Storytelling kommer att visa upp modeller för VR-applikationen på CeBIT.

Jonathan Sterner, VD för Mobile Storytelling; “Det här är första gången vi har möjlighet att använda Virtual Realiy för forsknings- och vårdändamål. Det spännande är att VR ger oss verktyg att genomföra forskning som tidigare helt enkelt inte var möjlig!”

Mando Group och Mobile Storytelling visar sina produkter och projekt i “EU-byn” i Hall 8 på CeBIT, utställarplats no E01, 19 till 24 mars. Varmt välkomna att besöka oss!

Contact Us