Stockholms Handelskammare: Välfärdsinnovatörerna

 In 2016, Nyheter

AB Mando är ett av åtta företag i Stockholms Handelskammares reportageserie om
välfärdsinnovatörer, som på olika sätt bidrar till att förnya och förbättra vården, skolan och omsorgen.

Till www.chamber.se >

Läs artikeln “Hon har revolutionerat ätstörningsvården – med en våg” >

Contact Us