Petter Fagerberg försvarade sin mastersuppsats om fysisk aktivitet bland anorektiker som varit på sitt första behandlingsuppehåll

 In 2016, 2016, Nyheter

Det är viktigt att aktiviteten minskar och Petters resultat visar att behandlingen fungerar.

Contact Us