Forskning som gör skillnad

 In 2015, Nyheter

I år firar vi att 1000 patienter blivit friska från anorexi, bulimi och andra svåra ätstörningar med hjälp av Mandometermetoden!

Läs mer här >

Contact Us