Avhandling om betydelsen av matens egenskaper för hur vi äter

 In 2012, Nyheter

Per Södersten, forskningschef på Mandometer, var en av opponenterna vid en doktorsdisputation vid Wageningens universitet i Holland den 2 maj. Avhandlingen handlar om betydelsen av matens egenskaper för hur vi äter och kan bidra till att minska överviktsproblemet. Disputationer är lite festligare i Holland än i Sverige.

Contact Us