“Våga väga rätt”

 In 2011-2015, 2012, Nyheter, Tidningsartiklar

Dr. Cecilia – ett exempel på translationell forskning – beskrivs i senaste numret av VinnovaNytt.

– VinnovaNytt

Läs artikel >

Contact Us