En ny Mandometerklinik öppnar idag i Alingsås

 In 2010, Nyheter

Kliniken kommer att bedriva öppenvårdsbehandling för patienter med ätstörningar. AB Mando har avtal med Västra Götalandsregionen och patienter i regionen kan utan remiss vända sig direkt till kliniken för vård enligt Mandometermetoden. Chef för kliniken är Jennie Sjöberg, tidigare chef för heldygnsvården på Mandometerkliniken i Huddinge.

Contact Us