Sandra Ivanovic (MP) ordförande Hälso- och sjukvårdsnämndens psykiatriberedning, Charlotte Broberg (M) Fastighets och serviceregionråd, Åsa Sturestig (MP) politisk sekreterare, Sofia Andersson (M) regionsekreterare, Region Stockholm, besöker Mandometerkliniken vid Sophiahemmet

 In 2022, Nyheter
Contact Us