Ole Petter Ottersen, Karolinska Institutets rektor besökte Mandometerkliniken Novum

 In 2021, Nyheter

Med anledning av Ole Petter Ottersens besök hölls symposiumet
Vi ska förebygga ätstörningar och allvarlig övervikt bland barn.
Se program >

 

Contact Us