Mandometerkliniken Hötorget

 In 2021, Nyheter

Den 14 juni öppnar vi en ny klinik vid Hötorget, mitt i Stockholm. Vår medarbetare sedan 12 år, Patrik Lumholdt, ska leda kliniken. Patienter med hetsätningsstörning men även andra ätstörningar kommer att få behandling. Kliniken kommer också att undervisa och forska.

mandometerklinikenhotorget_news_1180

Mandometerkliniken Hötorget

Öppettider

Måndag-fredag 08.00-16.30

Vårdutbud 

Dagsjukvård, övriga öppenvårdsbesök och uppföljningsbesök efter symptomfrihet.
Läs mer om de olika vårdformerna >

Vi behandlar hetsätningsstörning, anorexi eller bulimi och övriga ätstörningar.

patrikl_c

Personal och kompetens

På Mandometerkliniken Hötorget arbetar beteendevetare, socionomer, en dietist, läkare, serviceansvarig och egenerfarna.

Patrik Lumholdt, enhetschef

Patrik är beteendevetare med mångårig erfarenhet av att behandla patienter med ätstörningar, både barn och vuxna. Patrik kommer från Mandometerkliniken på Danderyds Sjukhus.

egenerfarna

Våra egenerfarna

Patienter och närstående vill, utan undantag, tala med en patient som blivit frisk; de vill träffa en ”brukare” med erfarenhet av sjukdom och behandling. Patienterna får svar på frågor som: ”hur var det hemma när du var sjuk?”, ”kan du verkligen äta utan att få ångest nu?”, ”hur gjorde du för att sluta kräkas?” och ”hur känns det att vara frisk?”. De egenerfarna som är anställda på Mando, har samtliga fullföljt det femåriga uppföljningsprogrammet efter remission. Det slags optimism den egenerfarne utstrålar ökar påtagligt patienternas känsla av delaktighet på ett kvalitativt sätt. Mandos egenerfarna samverkar med patientorganisationen Frisk & Fri.

annaa
students

Utbildning och forskning

Mando har utarbetat ett föreläsningsprogram som riktar sig till primärvården. Sedan några år föreläser en disputerad behandlare från verksamhetens öppenvård för vårdcentraler runt om i Regionen.

Vi har ett återkommande halvdagsseminarium om ätstörningsvård som ges 2 gånger årligen och riktar sig till vårdgrannar och intresserade från den centrala administrationen inom Regionen och VGR.

Mandoakademin: Förutom fortlöpande internutbildning för personal inom öppen- och slutenvård om bemötande och suicidriskbedömning till kunskapsfördjupning om lagar och förordningar ges den teoretiska 3-dagars kursen  ”Hur man behandlar ätstörningar”, 2-4 gånger per år. Kursen täcker orsaker, riskfaktorer, svältrelaterad psykiatri, psykiatrisk samsjuklighet, läkemedelslära, sjukdomsbild, diagnostik, inlärningsteori, beteende och betingning och behandling på Mandometerklinikerna och traditionell vård. En särskild modul tar upp ”föräldrabeteende” och ”egenerfarenhet/brukarerfarenhet”.  Certifiering av behandlare följer efter godkända kliniska moment.

Regelbunden anhörigutbildning ges av behandlare inom öppen- och slutenvård.

Mando samarbetar med KI i forskning och undervisning av masterstudenter.

Hetsätningsstörning (BED)

Om du äter okontrollerat och stora mängder mat minst en gång i veckan kan du lida av en hetsätningsstörning

Pågående forskningsprojekt

(EPN Dnr 2019-04249). En ätträningsmetod med Virtual Reality (VR) har utvecklats. ”Konstgjorda köttbullar”, som ”förtärs konstgjort” i ”konstgjord miljö”. VR används i allehanda träningssyften, exempelvis att träna ”förbjudna livsmedel”, att ”äta smörgåsbord” och att kunna delta på ett födelsekalas utan att initiera hetsätning, få ångest eller kompensera för intaget av mat. VR underlättar behandlingen, patienterna kommer att träna med VR. VR kommer också att användas i utbildningssyfte.

vegetables-3128847_640

(Under uppstart). Detta projekt handlar om att det ur miljösynpunkt uppmuntras att äta en högre andel frukt och grönt. Samtidigt har många patienter en vegetarisk kosthållning med lågt kaloriinnehåll. För att försäkra oss om att ett ökat intag av frukt och grönt inte riskerar patienters hälsa under behandling studerar vi sambandet mellan behandlingsutfall och vegetarisk kosthållning.

Contact Us