Information om Corona

 In 2020, Nyheter

Trots den pågående coronapandemin är det viktigt att du som behöver ätstörningsvård fortfarande kan få den.
Du ska stanna hemma bara om du har symtom som kan bero på coronavirus som hosta, feber, halsont, förkylning eller diarré och illamående.
Mandometerkliniken följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande covid-19 och har anpassat verksamheten i enlighet med detta.
Om du har frågor eller känner dig orolig kan du också ta upp det med din behandlare.

 

Nedan finns Region Stockholms självtest för Corona.
Meddela resultaten till din behandlare eller till den som kallar dig till nybesök.

 corona.sll.se >

 

Om vi alla hjälps åt klarar vi situationen och är snart tillbaka till den normala.

Tvål och varmt vatten tar bort virus från händerna, tvätta noga och använd pappershandduk.
Och håll avstånd, virus sprids när man nyser, skrattar eller pratar.

Contact Us