Invigning av ny mottagning och vårdavdelning

 In 2019, Nyheter

Mandometerkliniken Novum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge utökas med en mottagning och vårdavdelning på plan 3. Här kommer från 7 januari erbjudas öppenvård, slutenvård och familjevård för ätstörningar oavsett vikt. Bandet klipptes av enhetschef Kerstin Stadtkewitz på invigningen den 17 december.

Contact Us