Mandometer behandlar övervikt effektivt

 In Veckan som gått

Denna vecka, som så andra gjort så många gånger förut, rapporterar världsledande läkartidningen New England Journal of Medicine de förödande effekterna av överviktsproblemet i hela världen (1).

NEJM 6 June
Dags att påminna våra läsare om att Mandometer för länge sedan insåg att under- och övervikt är två sidor av samma sak, förändrat ätbeteende som ett resultat av bantning (2). Men hälsan kan förbättras och kroppsvikten kan normaliseras genom att båda grupperna patienter får lära sig att äta med Mandometer.

Det är goda nyheter för de överviktiga! Och Mandometer är lika bra som kirurgi för att återställa hormoner och ämnesomsättning hos de som väger för mycket och blir snart än nu bättre. I bjärt kontrast har otaliga försök att minska vikten med dieter misslyckats. Du är Hur (inte vad) Du äter!

  1. GBD 2015 Obesity Collaborators. Health Effects of Overweight and Obesity in 195 Countries over 25 Years. N. Engl. J. Med. 377, 13–27 (2017).
  2. Zandian, M. et al. Control of Body Weight by Eating Behavior in Children. Front. Pediatr. 3, (2015).
Contact Us