1000 friska patienter

 In 2015, Nyheter

Det är faktiskt 1106! Och eftersom bara 10% av patienterna återfaller under det femåriga uppföljningsprogrammet är 1000 patienter friska. Mandometer firade händelsen vid ett symposium i centrala Stockholm. 130 deltagare, inklusive forskare och beslutsfattare inom forskningsfinansiering och hälsopolitik, lyssnade på tre unga kvinnor som är friska och nu studerar och arbetar. De fick också höra Mandometers läkare vid kliniken i San Diego gå igenom behandlingen av amerikanska patienter och pappan till den första patienten från Australien.

Se fler bilder från symposiet >

Contact Us