“Gärna fler välskötta vårdföretag som Mando”

 In 2015, Nyheter

“Att undanröja hinder för vårdföretag som Mando är bra exempel på vad jag vill åstadkomma.” Det säger innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (FP) i Stockholm. Läs mer om hans tankar och hur han tänker utveckla dem under symposiet 1000FRISKA den 17 november då vi uppmärksammar att tusen patienter blivit helt friska från anorexi, bulimi  och andra ätstörningar.
Till 1000FRISKA >

Contact Us