“New treatment promises hope in the battle with anorexia”

 In 2014, Nyheter, Tv- och radioinslag

– SBS

Hayley kämpade mot ätstörningar i många år innan hon kom till Mandometerkliniken.

Titta på SBS reportage >

Contact Us