Mandometer är registrerad som en medicinsk-teknisk produkt

 In 2013, Nyheter

Mando Groups personal firade att Läkemedelsverket har registrerat Mandometer som medicinsk-teknisk produkt. Redan tidigare har amerikanska Food and Drug Administration (FDA) registrerat Mandometer för behandling av ätstörningar. Registreringarna tar lång tid och är ett viktigt steg i att göra det möjligt för alla som behöver hjälp att använda nya medicinsk-tekniska hjälpmedel.

Contact Us