Den 8 mars kom Västra Götalands Regionens, VGR, sakkunniga och upphandlingschef till Alingsåskliniken och fick en genomgång av Mandometerbehandling

 In 2013, Nyheter

Frågan om hur man redovisar behandlingsresultat i VGR har utretts och diskussionen gäller om Mandometer kan vara vägledande för framtiden.

Contact Us