Skolbarnen riskerar att tappa kontrollen över sin kroppsvikt

 In 2012, Nyheter

Mandometer-forskare har undersökt hur 11-13åringar äter sin skollunch. Trots att lunchrasten är 45 minuter lång har barnen så lite tid att äta att de äter nästan dubbelt så fort som normalt. Det gör att de äter som överviktiga patienter och patienter med ätstörningar. Skolschemat måste ge barnen tillräckligt mycket tid att äta sin lunch, som det nu är tappar barnen kontrollen över hur de skall äta och därmed ökar risken för hälsoproblem i framtiden.

Läs rapporten: Children eat their school lunch too quickly: an exploratory study of the effect on food intake. BMC Public Health >

Contact Us