“The Talking machine tells them to eat at the right speed”

 In 2010, Nyheter, Tv- och radioinslag

Ett nyhetsinslag om vår behandling.

– BBC

Contact Us