“AB Mando har på ett framgångsrikt sätt konceptualiserat och paketerat en mycket komplex tjänst och etablerat sin verksamhet i tre världsdelar”

 In 2008, Nyheter

Den 17 december 2008 fick vi på Rosenbad motta ett hedersomnämnande av Swecare och socialministern.

Contact Us