Forskning – innovation – produkt

 In 2015, Mando News

Internationella sommarstudenter från KTH besökte Flemingsberg Science för att höra om Mando Groups resa från forskning – innovation – produkt. Billy Langlet berättade om Eu-projektet SPLENDID.

Contact Us